HEMEN BAŞVUR Ortadoğulular Kızılay Kurs | Kızılay Dershane

Ortadoğulular Kızılay Kurs

Kızılay Dershane Ortadoğulular Kızılay Kurs


Ortadoğulular Kızılay Kurs

Ortadoğulular Kızılay Bulvar Kurs Merkezi

İletişim: 0312 418 88 40

Adres: Atatürk Bulvarı No: 135 Kızılay/Ankara

Özel eğitim kurumlarında öğretmenlik yapacak kişilerin öğretmenlik yapma koşullarını taşıyabilir nitelikte olması ve resmi ya da özel öğretim kurumlarında en az iki yıl öğretmenlik yapmış olması şartı yanında, konu ile ilgili yeterlilik ve belgelerinin bulunması şartı da aranmaktadır. Bu nedenle Ankara özel eğitim kursu gibi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ruhsat ile faaliyet göstermekte olan, uzaktan eğitim, örgün eğitim ve kurumsal eğitim şeklinde eğitimler düzenlemeye ve sertifika vermeye yetkilendirilmiş kurslar bulunmaktadır. 

Bu kurslar söz konusu alanda öğretmen yetiştirmek üzere özel eğitim programları sunmaktadır. Ayrıca merkezi eğitim kurumları resmi onayı bulunması koşulu ile çeşitli dernek ve vakıflarla birlikte de gerekli yasal mercilerden izinli şekilde eğitimler ve kurslar düzenleyebilmektedir. Özel eğitim kurslarının, tüm faliyetleri yasal hükümlere uygun şekilde düzenlenmektedir. Alınacak belgenin geçerliliği ve güvenilirliği açısından, özel eğitim elemanı ya da öğretmeni eğitiminin Ankara özel eğitim kursu gibi MEB onaylı bir kurumdan alınması son derece önemlidir.

Özel Eğitim Kurs Programı

Özel eğitim kurslarında programlar eğitim sektöründe çalışan ya da çalışmak isteyen kişilere yönelik olarak hazırlandığı için öncelikli olarak yasal zorunluklukların yerine getirilerek gerçekleştirilecek olması gerekmektedir. Eğitim programının amacı, eğitim sektörünün ihtiyacı olan nitelikler doğrultusunda eğitim almış olan öğretmenler yetiştirmektir. Bu nedenle Ankara özel eğitim kursu gibi profesyonel özel eğitim kurumlarında eğitim programı modüller halinde, bireyleri sektöre hazırlayıcı nitelikte ve sistematik olarak hazırlanmaktadır.

Eğitim programının içerdiği özel eğitim modülleri ve ders başlıkları özrün tanımı ve çeşitleri, özel eğitim gerektiren çocuklar, özel eğitim alanı, özel eğitimin tarihçesi, Türkiye'de özel eğitimin durumu, Atatürk'ün çocuklara ve eğitime verdiği önem, özürlülerin sınıflandırılması, zekâ engelliler, zekânın ve zekâ geriliğinin tanımı ve sınıflandırılması, zekâ özürlü çocukların özellikleri, zeka geriliğinin nedenleri, özel eğitim gerektiren çocukların gereksinimleri, zeka engelli çocuklarda dil gelişimi, kavram gelişimi, beden gelişimi, bilişsel gelişim, müzik ve sanatsal gelişim, zeka engelli çocuklarda tuvalet eğitimi, zeka engelli çocuklarda okuma yazma ve matematik eğitimi gibi konulardan oluşmaktadır.

İlgili Yazılar